När det kommer till kontorsstädning Stockholm finns det många varianter att välja mellan. Dels hur ofta

olika områden städas och vad som är inkluderat, även om detta ofta täcks av standardpaket. Sedan kan

man välja hur pass miljövänligt renhåll man önskar för sitt kontor, både när det kommer till

sophantering, redskap och produkter. Naturligtvis så har alla också ett önskemål om när rengöringen ska

ske. En del vill absolut inte se några städare på kontoret, utan vill att allt ska vara klart innan man sätter

igång med arbetsdagen. Andra tycker tvärtom att det är bättre om städpersonalen finns närvarande

hela dagen, om något utöver det normala sker så kan man alltid kalla in dem.

Men oavsett vilken lösning man valt för det dagliga eller regelbundna renhållet så kan de flesta

städfirmor som håller på med kontorsstädning Stockholm stå till tjänst med en hel del extra. Det är ju

inte varje vecka man tvättar fönstren, till exempel, utan detta är något som görs med lite längre

mellanrum. Det samma gäller storstädningen. Hur bra en städfirma än är så är deras ansvarsområden

begränsade. Någon gång ibland, kanske en eller ett par gånger om året, så kan det vara dags för en

djupare rengöring. Ungefär som hemma där man satsar på vår- och julstädning.

Ingången och en eventuell reception är mycket viktiga, det är här som kunden först bildar sig en

uppfattning om företaget. Bra mattor som suger upp snö och slask kan vara i sin ordning, och här kan

städfirman ofta stå till tjänst. De levererar mattor och ser till att de hålls rena, även här kan man sätta

upp ett schema eller göra det efter behov. De kan också putsa och behandla golven så att de blir både

lätta att hålla rena och skinande blanka.

Dessa små detaljer kan betyda mycket för arbetsmiljön. Alla tycker om att jobba på ett rent kontor, och

hela atmosfären kan hållas på topp genom att man satsar lite extra på detta område. Samtidigt så är det

viktigt för hälsan. Det finns många allergiker idag som inte alls klarar av för mycket damm, men även om

detta inte är fallet så minskar en ren arbetsplats risken för att bakterier och annat sprids.

Det är inte alls ovanligt att man kan lämna över växtvården på städfirman, de håller växterna både rena

och väl vattnade. Handduktstvätt och annat som behövs för kontorets kök kan de också ta hand om, det

räcker med att säga ifrån om vad man vill ska vara inkluderat i överenskommelsen.

Det kan vara skönt att veta att en och samma firma tar hand om kontorsstädning Stockholm, växter,

fastighetsskötsel och allt annat som behövs för att göra kontoret trivsamt och väl fungerande. Ibland

behövs det olika personer för alla dessa uppgifter, men ibland kan man slå allt samman till ett enda stort

avtal. Att hitta en lösning för kontorsstädning Stockholm är alltså inte svårt, men det är viktigt att

uttrycka alla sina önskemål och hitta en gemensam lösning. Alla har rätt att trivas på arbetet och

renlighet är det första steget.