Ett stort antal städfirmor idag satsar på att vara ISO certifierade. Detta innebär att de respekterar miljön

och vidtar åtgärder för att inte förorena mer än nödvändigt. Inom denna bransch är detta inte alltid så

lätt, eftersom det handlar om mycket sopor, plast och kemikalier.

Det finns olika grader på miljövänliga städfirmor, om man kan uttrycka sig som så. En del satsar

helhjärtat på att allt som är biologiskt och ekologiskt. De använder bara plastpåsar och säckar som är

biologiskt nedbrytbara, alla rengöringsmedel är organiska eller ekologiska, och så vidare. Sedan finns det

stora flertalet som har lärt sig hur man hanterar sopor, för att nämna ett exempel. Så långt det är möjligt

satsar man på återvinning och sortering av soporna är en självklarhet.

Ofta kan det ta lite längre tid att sortera igenom allt och kasta det på rätt ställe. Men för den som

verkligen bryr sig är detta en viktig eftergift. Allt fler som beställer kontorsstädning Stockholm väljer

också ett certifierat företag för att vara säkra på att miljön behandlas med respekt. Det kan också kräva

en del utbildning av personalen, det är inte alla som är vana vid detta hemifrån.

Det finns idag bra rengöringsprodukter som håller rent utan att förorena avloppen och vattendragen.

Med kontorsstädning Stockholm måste man vara extra uppmärksam eftersom så många människor

utnyttjar samma lokaler under längre tider. Detta sliter och smutsar ner ganska rejält, men trots detta så

fungerar det mycket bra med miljövänliga alternativ när det kommer till renhållningen.

Idag är det många personer som är intoleranta eller allergiska mot flera olika saker, och det kan också

handla om parfymer eller vissa ämnen. Detta får man kanske ta upp med arbetsplatsen och se om de

istället kan använda parfymfria städmaterial eller något som inte förorsakar allergier. Ibland går detta

bra, annars kan man komma överens om att kontoret köper in alla material själva och städfirman bara

utför själva arbetet. Man brukar kunna komma överens om det mesta, bara man vet vilka behov som

finns.

En del städfirmor ger till och med garantier, om man inte är nöjd så kommer det tillbaka och rättar till

problemet. Detta kan vara skönt för de som är skeptiska mot naturliga produkter och tror att det inte

blir lika rent utan starka kemikalier. Då kan man prova på en månad och se hur det blir, om man inte är

nöjd så är det ju bara att ringa upp. Men de som håller på med renhåll och framför allt då ekologiskt

eller miljövänligt sådant, vet att dessa produkter är minst lika bra som de traditionella. Skillnaden ligger

bara i hur mycket man förstör naturen.

Det finns plats för alla sorters firmor inom kontorsstädning Stockholm vilket gör det lättare för ett

kontor att välja städfirma. Har man en viss inriktning eller något som gör en annorlunda från de andra,

på ett positivt sätt naturligtvis, ska man se till att rikta uppmärksamheten på detta redan från början.

Det kan vara det där lilla extra som gör att man blir vald.