Allt fler städfirmor väljer att utbilda sin personal för kontorsstädning Stockholm. Det kanske låter

överdrivet, men man ser snabbt skillnaden när städpersonalen vet vad de håller på med. De kan ta bort

fläckar och hålla rent på ett mycket bättre sätt, och ofta på kortare tid. Alla kontor har en budget, och ju

bättre rengöring man kan få med för sitt kontrakt- desto bättre.

Städning som yrke har förändrats de senaste åren och har blivit en vald karriär för många. Kurser i

renhåll inkluderar en hel del som gynnar arbetaren själv, man tar upp frågor som ergonomi och

kemikalier. Men mycket fokuserar också på städningens grunder, och de olika städmetoder som finns.

Kontorsstädning Stockholm är inte det samma som att städa hemma, och det finns vissa tekniker som är

bra att lära sig. I tillägg så går man igenom de olika redskap och maskiner som finns idag, och som

utnyttjas i allt större grad.

När arbetstekniken inte är korrekt är det lätt att skada sig eller bli utsliten. Detta i sin tur leder till

sjukskrivningar och vikarier, med allt vad det innebär. Därför har man funnit att en grundutbildning eller

kurs kan vara precis det som behövs, förutom att de lär sig städa bättre.

Med rätt utrustning går jobbet också så mycket lättare, och det blir ordentligt gjort. Många städare har

en liten vagn som de lastar med allt som behövs, det är ingen som tjänar på att bära omkring med tunga

redskap. Varje person är ansvarig för sin egen vagn som laddas upp i städskrubben innan man sätter

igång. Om det alltid finns gott om produkter och redskapen är av god kvalitet så blir det lättare att hålla

den standard som städfirman och kontoret förväntar sig.

Vissa kontor föredrar att man använder deras egna produkter och maskiner. De kanske har en

dammsugare redan, och ett lager med allt annat som behövs. Eller så föredrar de att köpa in de

produkter de själva vill ha, och inte de som städfirman använder. Detta är något som man kan diskutera

och som även kan påverka priset. Det viktiga är ju hela tiden att ha en god kommunikation och uttrycka

alla sina önskemål. Vanligtvis är det inte något problem, man kan alltid komma fram till en bra lösning.

De flesta städfirmor har ett standardpaket med olika tjänster som ingår i en kontorsstädning Stockholm.

Men det finns ingenting som hindrar en att komma upp med önskemål om annat som ska vara med,

eller att man gör vissa moment lite oftare och andra mer sällan. De som jobbar på kontoret måste också

trivas och ibland kan detta innebära att man justerar städningen runt deras scheman och behov.

Något som också är mycket viktigt är kvalitetskontroller. Hur noga man än är vid val av anställda så kan

det uppstå missförstånd eller någon visar sig vara slarvig. Städning är ett service yrke, som påverkar

arbetsmiljön för flera andra personer. Med regelbundna stickprov och kvalitetskontroller kan man snabb

se när något inte fungerar och rätta till det. Gärna innan kunden märker det eller börjar bli irriterad.